Användaravgift och kurser

Man kan boka utrymme på verkstaden på dagsbasis (se prislista). Användare skall bekanta sig med praktiker före första tryckdagen, antingen under en kurs ordnad på verkstaden eller genom bekanting av utrymmen och praxis beroende på tidigare erfarenhet och kunskapsnivå. Användandet av verkstaden sker självständigt och användaren bör godkänna verkstadens regler.

Verkstaden säljer tryckfärger och papper, och man kan hyra tryckramar i olika storlekar. Vi använder vattenlösliga färger. Man kan även använda egna material, tryckramar och färger. Du hittar en lista på material och utrustning här (möjlighet av ändringar).

Utrymmet kan även hyras ut för större grupper och skolor för kurser. Vi erbjuder en trycktekniker som lär och hjälper till förfogande på timtaxa för kurser och egna projekt.

Verkstaden erbjuder och ordnar olika kurser. Vi informerar om kurserna på Facebook. Du kan också kontakta oss om kommande kurser. På en kurs rymma typiskt 4-6 deltagare.